april 19, 2020 10:28 am

Alle fysioterapeuter er på arbejde igen.

Dette sker efter retningslinjer fra sundhedsstyrelsen. Se her https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/%C3%98get-aktiviteter/Hndtering-af-COVID19–Omstilling-og-gradvis-get-aktivitet-i-praksissektoren-fraset-almen-praksis-spe.ashx?la=da&hash=7A1B43ECED73365E45FEBEF0EA6CB912DD4913C1

For at genåbningen skal ske så risikofri som mulig har vi organiseret på følgende måde:

Inden fremmøde:

Alle patienter har været i telefonisk kontakt med en fysioterapeut.

Du modtager om morgenen for aftalen en sms med angivelse af hvilket rum du skal gå til.

Hvis du har symptomer, eller er i tvivl omkring dette, skal vi bede dig om at aflyse aftalen.

Ved fremmøde:

Kom ikke i for god tid.

På døren er der en skitse over rumplacering, således at du kan gå direkte dertil.

Indenfor den aktuelle etage, er der placeret håndsprit som vi skal bede dig at benytte.

Der er placeret en stol udenfor dette rum. Her tager du plads.

Du bliver hentet her af fysioterapeut.

Receptionen og venteværelse er indtil videre lukket.

Under behandling:

Du skal ikke åbne/lukke døren selv.

Du vil opleve at såvel briks som redskaber vil bliver afsprittet både før og efter brug.

Det kan være at du bliver en smule anderledes behandlet end du er vant til.

Værnemidler:

Der findes såvel handsker som mundbind.

Som udgangspunkt er det ikke, fra sundhedsmyndighederne, tilrådet at benytte værnemidler.

Der kan være situationer hvor vi vil benytte evt, hansdker eller mundbind.

Efter Behandling:

Du vil aftale evt. ny aftale med fysioterapeuten, inden du forlader behandlingslokalet.

Du vil modtage en elektronisk faktura, som vi beder dig betale næste dag på netbank.

Vi ser frem til at modtage dig igen.