• Ryghold på flere niveauer.
  • GLAD hold.  ”Godt Liv med Artose i Danmark”.  Forløb til dig der har slidgigt i knæ eller hofte.
  • Knæhold
  • Nakke/skulderhold.
  • Neurologiske hold.

På alle hold træner du sammen med andre med lignede problemer, men der er plads til individuelle tilpasninger således at dit problem varetages optimalt.

Holdene findes på forskellige tider af dagen.