Afbudspolitik

Afbudspolitik

Vi gør venligst opmærksom på vores afbudspolitik af hensyn til vores fysioterapeuters tid og klinikkens øvrige kunder.

Individuel konsultation:

Hvis du udebliver eller aflyser for sent til en individuel konsultation, vil der opkræves et gebyr på 313,51 kr.

Holdtræning:

Ved udeblivelse eller for sent afbud vil der opkræves et gebyr på 209,02 kr.

Aflysning af tid

Du kan aflyse din tid enten på mail, online eller telefonisk.

Send os en mail på: klinik@bulowsvejfys.dk

Gå ind på online booking og aflys eller flyt din tid.

Ring og indtal en besked på vores telefonsvarer på telefonnummer:

33 31 24 24

 

Vi følger vores overenskomst jævnfør de regler, der er omkring udeblivelser og for sent afbud.

  • 16 AFBUD TIL OG UDEBLIVELSE FRA BEHANDLING

 

Stk. 1

Afbud fra patienten skal så vidt muligt meddeles fysioterapeuten dagen før den aftale behandlingsdato. Undlader patienten at melde afbud senest kl. 18.00 dagen før, kan fysioterapeuten pålægge pågældende at godtgøre et beløb. Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling af patienten, dog maksimalt svarende til 313,51 kr. (oktober 2023-niveau). Beløbet reguleres i henhold til §44.

FysioDanmark Bülowsvej Frederiksberg
Bülowsvej 3A
1870 Frederiksberg C

Cvr: 41909854

Scroll to Top