GLAiD® Knæ og hofte

Godt Liv med Artrose i Danmark

Ved uddannelse og træning lærer du at tackle dine smerter og træne dit knæ og/eller din hofte.

GLAiD® er oprettet af Ewa Roos, som er professor i muskuloskeletal funktion og fysioterapi (FoF) ved Syddansk Universitet, og ph.d.-studerende Søren Thorgaard Skou fra FoF og Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Aalborg Universitetshospital. Metoden anvendes nu overalt i landet og støttes af Gigtforeningen.

Forløbet omfatter:

1. Konsultation: Undersøgelse, test og registrering i GLAiD registret.

2. Konsultation: Individuel træningsintroduktion.

Patientuddannelse:
2 undervisningssessioner som indeholder: Læren om artrose, risikofaktorer, symptomer, behandling, træning/fysisk aktivitet, hjælp til selvhjælp/håndtering.

8 ugers træningsforløb med holdtræning 2 x om ugen.

Opfølgning efter 3 måneder - alle testes igen og udfylder spørgeskema.

Opfølgning efter 12 måneder sker pr email eller brev med spørgeskema.

Praktisk:

Holdene opstartes typisk 1 x månedligt og kører som forløb. De varetages af enten fysioterapeut Mikael Stopa Kristensen eller Julie Thirstrup

, som er certificeret indenfor GLA:D Knæ/hofte.

Nuværende hold:

Mandag 9-10 og fredag kl. 9-10

Tirsdag kl. 14-15 og torsdag kl 14-15

Der ydes tilskud fra Danmark med forskellige rater afhængig af hvilken gruppe, du er tilknyttet og om du har været til holdtræning sidste år ved fysioterapeut. 

Det er ikke nødvendigt at have henvisning fra lægen.

 

Scroll to Top