Godt Liv med Artrose i Danmark
Ved uddannelse og træning lærer du at tackle dine smerter og træne dit knæ og/eller din hofte.

GLAiD® er oprettet af Ewa Roos, som er professor i muskuloskeletal funktion og fysioterapi (FoF) ved Syddansk Universitet, og ph.d.-studerende Søren Thorgaard Skou fra FoF og Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Aalborg Universitetshospital. Metoden anvendes nu overalt i landet og støttes af Gigtforeningen.

Mere end 46300 patienter har indtil idag påbegyndt GLAiD®-træning. Heraf har 29100 fulgt træningen i mindst tre måneder (tallene opdateres løbende).

Forløbet omfatter:

1. Konsultation: Undersøgelse, test og registrering i GLAiD registret.

2. Konsultation: Individuel træningsintroduktion.

Patientuddannelse:
2 undervisningssessioner som indeholder: Læren om artrose, risikofaktorer, symptomer, behandling, træning/fysisk aktivitet, hjælp til selvhjælp/håndtering.

8 ugers træningsforløb med holdtræning 2 x om ugen.

Opfølgning efter 3 måneder – alle testes igen og udfylder spørgeskema.

Opfølgning efter 12 måneder sker pr email eller brev med spørgeskema.

Pris:
2995,- kr

Hvis du er medlem af Danmark kan du få op til 1371 kr tilbage (afhængigt om du møder op til alle aftaler)

Det er ikke nødvendigt at have henvisning fra lægen.