Godt Liv med Artrose i Danmark
Ved uddannelse og træning lærer du at tackle dine smerter og træne dit knæ og/eller din hofte.

GLAiD® er oprettet af Ewa Roos, som er professor i muskuloskeletal funktion og fysioterapi (FoF) ved Syddansk Universitet, og ph.d.-studerende Søren Thorgaard Skou fra FoF og Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Aalborg Universitetshospital. Metoden anvendes nu overalt i landet og støttes af Gigtforeningen.

Mere end 34200 patienter har indtil idag påbegyndt GLAiD®-træning. Heraf har 22040 fulgt træningen i mindst tre måneder (tallene opdateres løbende).

Forløbet omfatter:

1. Konsultation: Undersøgelse, test og registrering i GLAiD registret.

2. Konsultation: Individuel træningsintroduktion.

Patientuddannelse:
2 undervisningssessioner som indeholder: Læren om artrose, risikofaktorer, symptomer, behandling, træning/fysisk aktivitet, hjælp til selvhjælp/håndtering.

8 ugers træningsforløb med holdtræning 2 x om ugen.

Opfølgning efter 3 måneder – alle testes igen og udfylder spørgeskema.

Opfølgning efter 12 måneder sker pr email eller brev med spørgeskema.

Pris:
Med henvisning fra læge kr. 2682,31
Hvis medlem af Danmark gives tilskud på kr. 1371,00