Godt Liv med Artrose i Danmark
Ved uddannelse og træning lærer du at tackle dine smerter og træne dit knæ og/eller din hofte.

GLAiD® er oprettet af Ewa Roos, som er professor i muskuloskeletal funktion og fysioterapi (FoF) ved Syddansk Universitet, og ph.d.-studerende Søren Thorgaard Skou fra FoF og Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Aalborg Universitetshospital. Metoden anvendes nu overalt i landet og støttes af Gigtforeningen.

Forløbet omfatter:

1. Konsultation: Undersøgelse, test og registrering i GLAiD registret.

2. Konsultation: Individuel træningsintroduktion.

Patientuddannelse:
2 undervisningssessioner som indeholder: Læren om artrose, risikofaktorer, symptomer, behandling, træning/fysisk aktivitet, hjælp til selvhjælp/håndtering.

8 ugers træningsforløb med holdtræning 2 x om ugen.

Opfølgning efter 3 måneder – alle testes igen og udfylder spørgeskema.

Opfølgning efter 12 måneder sker pr email eller brev med spørgeskema.

Praktisk:

Holdene opstartes typisk 1 x månedligt og kører som forløb. De varetages af enten fysioterapeut Mikael Stopa Kristensen eller Christina Eenberg, som er certificeret indenfor GLA:D Knæ/hofte.

Nuværende hold:

Tirsdag kl 8-9 og fredag kl. 9-10

Tirsdag kl. 14-14 og torsdag kl 14-15

Der ydes tilskud fra Danmark med forskellige rater afhængig af hvilken gruppe, du er tilknyttet og om du har været til holdtræning i indeværende år ved fysioterapeut. 

Det er ikke nødvendigt at have henvisning fra lægen.