GLAiD® Ryg

Rygsmerter

Rygsmerter er noget de fleste mennesker oplever. Hos nogle er det lette, forbigående gener, mens andre er stærkt begrænsede i deres hverdag i årevis eller igen og igen.

Smerter opstår, når du bliver udsat for større belastningerne, end de ressourcer du har. Det handler både om fysisk belastning på led og muskler, din måde at bevæge dig på og om dine mentale belastninger i form af for eksempel træthed eller bekymringer. Styrken af smerter hænger ikke særligt godt sammen med hvad der sker i ryggen. Smerter er en alarm, der forsøger at få os til at gøre noget, men ligesom en røgalarm ikke fortæller om der er røg fra et stearinlys eller en stor brand, fortæller smertealarmen ikke, hvad der er galt. Derfor kan det være svært at blive klog på sine smerter.

Behandling

Der er videnskabelig dokumentation for god effekt af vejledt træning, generel fysisk aktivitet, manuel behandling og af at få viden om rygsmerter. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at det er de tilbud patienter med behandlingskrævende rygbesvær får. GLA:D® Ryg bygger på nyeste viden og tilbyder viden om rygsmerter (patientuddannelse) og vejledt træning for at give dig redskaber til selv i højere grad at kunne styre dine rygsmerter, også efter forløbet er afsluttet.

Vores opgave

Vi underviser og vejleder dig ud fra et program, der er udviklet ved Syddansk Universitet, som vi målretter til dit behov. Du får en træningsdagbog med hjem med illustration af øvelserne. Din behandler sørger for at registrere undersøgelsesfund i GLA:D® Ryg registret.

Din opgave

For at få optimalt udbytte af forløbet anbefaler vi, at du så vidt muligt deltager hver gang. Vi opfordrer dig til gradvist at være mere fysisk aktiv, f.eks. gå flere ture, cykle på arbejde eller hvad vi bliver enige om, kunne være godt for dig. Du skal også være indstillet på, at træning muligvis vil forværre dine smerter en overgang. Det er ufarligt, men naturligvis ubehageligt. Endeligt er det en del af forløbet, at du besvarer spørgeskemaer, når du starter GLA:D® Ryg og igen efter 3, 6 og 12 måneder, så du bidrager til en større viden om rygbesvær.

Hvordan foregår det rent praktisk

  • Et indledende besøg hvor vi fastlægger dit startniveau for træning, laver fysiske test og drøfter dine mål.
  • 2 gange undervisning om den nyeste viden omkring rygsmerter og hvad du selv kan gøre.
  • 16 gange vejledt træning over 8 uger.
  • Et afsluttende besøg hvor vi tester hvor meget du har forbedret dig og drøfter din videre plan.
  • Indsamling af oplysninger om, hvordan det går dig i et register for at blive endnu klogere på rygsmerter og rygbehandling.

 

Praktisk

Holdene opstartes typisk 1 x månedligt og kører som forløb. De varetages af fysioterapeut Mads Hjorth Sørensen, Lars Lewalski, Anna Bjørnshave-Hansen og Mette Vilby, som er certificeret indenfor GLA:D Ryg.

Nuværende hold:

Mandag kl. 8-9 og fredag kl. 8-9

Mandag 15-16 og torsdag 15-16

Pris

Følger overenskomstpriser.

Der ydes tilskud fra Danmark med forskellige rater afhængig af hvilken gruppe, du er tilknyttet og om du har været til holdtræning i indeværende år ved fysioterapeut.

Det er ikke nødvendigt at have henvisning fra lægen.

Scroll to Top