Bülowsvej Fysioterapis træningscenter ligger i direkte tilknytning til fysioterapien. Det giver en rigtig god mulighed for at sikre kvaliteten i træningen. På den måde kan du være tryg ved træning i center.
Træning i vores træningscenter kan ses som en naturlig forlængelse af behandlingen.
Ofte vil træning reducere risikoen for tilbagefald til den skade du søgte fysioterapi for.
Træningen vil ofte være en del af behandlingen, og fortsat træning kan forebygge at dit problem bryder op igen.

  • At træne og bruge kroppen og at komme i god form giver en naturlig og rar fornemmelse i kroppen.
  • At træne har positiv effekt på alle aldersbetingede lidelser.
  • At træne har positiv effekt på alle livsstilssygdomme.
  • At træne har positiv effekt på din evne til at fungere i dagligdagen uden smerter.

At træne er en god ide!

Dit medlemskab kan opsiges indenfor løbende måned. Medlemskabet kan sættes i bero indenfor en fastsat periode, dog mindst 14 dage.
Træning i vores træningscenter foregår på eget ansvar.