Fysio Danmark Bülowsvej

Fysioterapeut, Klinisk Ekspert

Mette Vilby

Uddannet fysioterapeut juni 1997, og har arbejdet på FysioDanmark Bülowsvej siden maj 2007.

Har derudover en 4-årig uddannelse i neuroaffektiv psykoterapi fra PUC (psykoterapeuternes uddannelsescenter på Frederiksberg ) fra september 2020. Mette arbejder derfor som psykoterapeut sideløbende med hendes virke som fysioterapeut hos os. Det er muligt at læse mere på hendes hjemmeside: www.vilbyterapi.dk

Mette har gennem mange år haft stor interesse for patienter med rygproblematikker, særligt de komplekse, tilbagevendende og langvarige forløb. Desuden hofte- og bækkenproblematikker.

Mette er en del af vores rygteam, og varetager ryghold, Fysio-Pilates hold, samt underviser på GLA:D ryg-forløb, som er individualiseret og patient-centreret rygtræning og patientuddannelse. (Et 8-ugers evidensbaseret forløb for rygpatienter.)

Desuden har Mette stor interesse for den relationelle del af fysioterapien, og har fokus på alliancen mellem terapeut og patient. Og desuden for patientforløb, hvor angst, depression eller stress er en del af symptombilledet.

Fysioterapeutiske kurser indenfor:

  • Making Sense of Pain, kognitiv funktionel tilgang, v. / Peter O’Sullivan siden 2016
  • Dynamisk Stabilitet
  • Fysio-Pilates
  • Akupunktur
  • FysioFlow v./Elin Solheim
  • Know Pain ved Mike Steward 2016

Deltager på den årlige kongres for sportsfysioterapi

Mette arbejder udenfor sygesikring.

Scroll to Top