På klinikken har de fleste fysioterapeuter overenskomst med sygesikringen, og nedenstående priser er ifølge overenskomsten imellem Danske Fysioterapeuter og den offentlige sygesikring.

Priser med lægehenvisning
Kr.Pris (1)danmark tilskud (2)
Første konsultation
Kr.297,09133,00
Efterfølgende konsultationerKr.188,9088,00
HoldtræningKr.125,9450% tilskud - dog maks. 59,00
1) Priserne er betinget af henvisning fra læge til fysioterapeutisk behandling.

Priser uden sygesikringstilskudkr.Pris (1)Danmark tilskud (2)
Første konsultationkr.450,00133,00
Efterfølgende konsultationerkr.40088,00
Holdtræningkr.150,0050% tilskud - dog maks. 59,00
Special udredning 1. gangkr.750,00133

Mogens Dam, Klinisk Ekspertkr.PrisDanmark tilskud
Første konsultation (30 min)kr.450,00133,00
Efterfølgende konsultationerkr.400,00 88,00
Holdtræningkr.200,00 50% tilskud - dog maks. 59,00
Morten Schultz, Klinisk Ekspertkr.Pris Danmark tilskud
Første konsultation (45 min)kr.500,00133,00
Efterfølgende konsultationerkr.400,00 88,00
Holdtræningkr.150,0050% tilskud - dog maks. 59,00
Akut tid (30 min)kr.450,0088,00-133,00
Mads Hjorth Sørensen, Klinisk Ekspertkr.Pris Danmark tilskud
Første konsultation (45 min)kr.500,00133,00
Efterfølgende konsultationerkr.400,00 88,00
Holdtræningkr.150,0050% tilskud - dog maks. 59,00
Akut tid (30 min)kr.450,0088,00-133,00
Mette Vilby, Klinisk Ekspertkr.Pris Danmark tilskud
Første konsultation (60 min) - Specialist-vurdering ift. smerterkr.750,00133,00
Efterfølgende konsultation (60 min)kr.600,00 88,00
Efterfølgende konsultation (30 min)kr.400,0088,00
Psykoterapi (60 min)kr.750,00
Behandlingkr.Pris
Akupunktur v/ John Færgemannkr.300,00
Akupunktur som del af fysioterapibehandlingkr.40,00
Tapekr.30,00
Udeblivelse individuel/holdkr.311,21 /207,48

Eventuelle afbud kan indtales på telefonsvarer eller via. online booking. Det skal gives senest kl. 9.00 samme dag.
Afbud senere end dette eller udeblivelse uden afbud takseres med kr. 311,21kr for individuel tid og 207,48kr for holdtræning

Mandag – fredag kl. 8.00-12.00 og 12.30-14.00, torsdag dog 13.00-14.00
Mandag – fredag før kl. 8.00 og efter kl. 14.00 tlf. svarer
Weekend tlf. svarer