På klinikken har de fleste fysioterapeuter overenskomst med sygesikringen, og nedenstående priser er ifølge overenskomsten imellem Danske Fysioterapeuter og den offentlige sygesikring.

Priser med lægehenvisning
Kr.Pris (1)danmark tilskud (2)
Første konsultation
Kr.283,82133,00
Efterfølgende konsultationerKr.180,5288,00
HoldtræningKr.120,3550% tilskud - dog maks. 59,00
1) Priserne er betinget af henvisning fra læge til fysioterapeutisk behandling.

Priser uden sygesikringstilskudkr.Pris (1)Danmark tilskud (2)
Første konsultationkr.400,00133,00
Efterfølgende konsultationerkr.350,00 88,00
Holdtræningkr.200,00
Special udredning 1. gangkr.750,00133
2) Sygeforsikringen Danmark yder tilskud til fysioterapi, hvis der foreligger en lægehenvisning.

Behandlingkr.Pris
Akupunkturkr.40,00
Udeblivelse individuel/holdkr.180,00 /120,00

Eventuelle afbud kan indtales på telefonsvarer eller via. online booking. Det skal gives senest kl. 9.00 samme dag.
Afbud senere end dette eller udeblivelse uden afbud takseres med kr. 180,00

Mandag – fredag kl. 8.00-12.00 og 12.30-14.30
Mandag – fredag før kl. 8.00 og efter kl. 14.30 tlf. svarer
Weekend tlf. svarer