På klinikken har de fleste fysioterapeuter overenskomst med sygesikringen, og nedenstående priser er ifølge overenskomsten imellem Danske Fysioterapeuter og den offentlige sygesikring.

Priser med lægehenvisning
Kr.Pris (1)danmark tilskud (2)
Første konsultation
Kr.293,98133,00
Efterfølgende konsultationerKr.186,9388,00
HoldtræningKr.124,6250% tilskud - dog maks. 59,00
1) Priserne er betinget af henvisning fra læge til fysioterapeutisk behandling.

Priser uden sygesikringstilskudkr.Pris (1)Danmark tilskud (2)
Første konsultationkr.450,00133,00
Efterfølgende konsultationerkr.350,00 88,00
Holdtræningkr.140,00 50% tilskud - dog maks. 59,00
Special udredning 1. gangkr.750,00133

Mogens Damkr.PrisDanmark tilskud
Første konsultation (30 min)kr.450,00133,00
Efterfølgende konsultationerkr.400,00 88,00
Holdtræningkr.200,00 50% tilskud - dog maks. 59,00
Morten Schultzkr.Pris Danmark tilskud
Første konsultation (45 min)kr.500,00133,00
Efterfølgende konsultationerkr.400,00 88,00
Holdtræningkr.140,0050% tilskud - dog maks. 59,00
Akut tid (30 min)kr.450,0088,00-133,00
Mads Hjorth Sørensenkr.Pris Danmark tilskud
Første konsultation (45 min)kr.500,00133,00
Efterfølgende konsultationerkr.400,00 88,00
Holdtræningkr.140,0050% tilskud - dog maks. 59,00
Akut tid (30 min)kr.450,0088,00-133,00
Mette Vilbykr.Pris Danmark tilskud
Første konsultation (60 min) - Specialist-vurdering ift. smerterkr.750,00133,00
Efterfølgende konsultation (60 min)kr.600,00 88,00
Efterfølgende konsultation (30 min)kr.400,0088,00
Psykoterapi (60 min)kr.750,00
Anne-Sophie Müller, GynObskr.Pris Danmark tilskud
Første konsultation (60 min)kr.750,00133,00
Efterfølgende konsultationerkr.450,00 88,00
Behandlingkr.Pris
Akupunktur v/ John Færgemannkr.300,00
Akupunktur som del af fysioterapibehandlingkr.40,00
Tapekr.30,00
Udeblivelse individuel/holdkr.307,95 /120,00

Eventuelle afbud kan indtales på telefonsvarer eller via. online booking. Det skal gives senest kl. 9.00 samme dag.
Afbud senere end dette eller udeblivelse uden afbud takseres med kr. 307,95 for individuel tid og 120,00 for holdtræning

Mandag – fredag kl. 8.00-12.00 og 12.30-14.30
Mandag – fredag før kl. 8.00 og efter kl. 14.30 tlf. svarer
Weekend tlf. svarer