Første besøg

Her kan du læse vigtig information om dit første besøg på klinikken.

Vigtig Information

Første gang du kommer til behandling eller undersøgelse skal du have dit gule sygesikringskort med. Du swiper kortet igennem ved vores velkomst-terminal i receptionen. Herved vil der stå din pågældende tid med fysioterapeuten. Herefter kan du sætte dig i vores venteværelse indtil fysioterapeuten kommer og henter dig.

Når det er første gang fysioterapeuten møder dig, vil fysioterapeuten spørge grundigt ind til dit problem samt undersøgelse dig for at sikre dig den bedst mulige behandling. Husk at det nemmeste er allerede fra starten at være afklaret med, hvad du gerne vil have ud af forløbet med fysioterapeuten. Ved at forventningsafstemme sikrer du både dig og fysioterapeuten et bedre forløb.

Afhængig af hvor kompliceret din problematik er kan undersøgelsen fylde meget første gang - især ved hjernerystelse og længerevarende smerteproblematikker ser vi et stort behov for at afklare den fulde situation. Dette gør vi for at sikre dig det bedste forløb.

Ved første konsultation vil du:

Blive undersøgt og testet ift. din problematik

Få afklaret, hvad en fysioterapeut kan hjælpe dig med.

Evt. få opstartet behandling som eks. manuel behandling, akupunktur, manipulering eller lignende

Få øvelser, hvis det er relevant.

Få lagt en plan for dit forløb samt få en god ide omkring din prognose.

 

annie-spratt-Nt5eeIKH-1s-unsplash
Det er en god idé at du indhenter alle relevante oplysninger og tager dem med til fysioterapeuten.

Det kan være:

  • En evt. operationsbeskrivelse eller journaludskrift af det, der omhandler problemet.
  • Røntgenbeskrivelse + billeder hvis de er tilgængelige (gerne beskrivelser på disse)
  • Beskrivelser af andre scanninger, ultralyd, MR, CT osv.

Hvis du får dækket fysioterapi igennem forsikring kan du sende bevillingen direkte til sekr@bulowsvejfys.dk.

Husk at det desværre ikke er muligt at parkere i gården. På Frederiksberg er der P-regler, som du kan læse om her.

Klinikken ligger ca. 400 m fra Frederiksberg metro.

Scroll to Top